رویا زبان مادری ناخودآگاه است...

در این دوره خواهید آموخت:

سرفصل های دوره جامع تحلیل خواب و رویا

حضوری

کد تخفیف 20 درصدی: khab201

آنلاین

کد تخفیف 20 درصدی: khab202

آفلاین

کد تخفیف20 درصدی: khab203