کهن الگو یا آرکیتایپ آپولو

اسطوره-کهن-الگو-آرکیتایپ-آپولو

آپولو فرزند زئوس است. او بعد از زئوس درمقام دوم اهمیت و رتبه در میان خدایان یونانی قرار می گیرد. او را به شکل مردی خوش سیما و جوان با موهایی بلند طلایی و بدون ریش، با هیکلی قوی ترسیم کرده اند. او خدای خورشید و هنر موسیقی است، به پیش گویی می پردازد و در تیراندازی با کمان مهارت دارد. او قانونگذار و مجازات کننده بدکاران است. حامی داروسازان و چوپانهاست.
آپولو برادر دوقلوی آرتمیس بود. هر دو تیرانداز بودند و تیرهایشان را بدون خطا و از فاصله دور به هدف می زدند. هر دو به دور بودن و غیرقابل دسترس بودن و ناپدید شدن شهرت دارند.
آپولو کهن الگویی است خالص، مقدس و پاک کننده که ویژگیهای خورشید را دارد و خورشید مهمترین نماد اوست. در نماد او تاریکی و روشنایی هر دو وجود دارد. مجازاتهای او بسیار بیرحمانه و کینه توزانه بود. در عشق ناموفق بود. و علی رغم اینکه پیشگو بود، خودش پیشگویی نمی کرد.
معبد آپولو در دلفی قرار داشت و در سه ماه زمستان معبد خود را به دیونوسوس می داد. مردم به دو علت به معبد آپولو می رفتند : برای توبه داده شدن از یک خلاف یا جنایت و برای راهنمایی گرفتن و تبیین و تفسیر قوانین.

2 Comments

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید