در حال نمایش 5 نتیجه

تست طرحواره 232 سوالی یانگ

4.80 5 رای

تست 232 سوالی طرحواره شناسی یانگ از جمله تست های معروفیست که می تواند میزان درگیری افراد با طرحواره های مختلف را نشان دهد. طرحواره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، گرفتار/ خویشتن تحول نیافته، اطاعت، ایثارگری، بازداری هیجانی، معیارهای سخت گیرانه، استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتن دار/ خود انضباطی ناکافی، پذیرش جویی/ جلب توجه، منفی گرایی/ بدبینی، تنبیه در این تست مورد بررسی قرار گرفته اند.

رایگان!

تست شخصیت شناسی MBTI

5.00 2 رای

تست شخصیت شناسی یک فایل اکسل حاوی 60 سوال می باشد که تیپ شخصیتی شما را تعیین می کند. سرعت عمل در پاسخ دهی بسیار مهم است. پس از دانلود اقدام به پاسخگویی نمایید.

رایگان!

تست کهن الگوی مردانگی

2.50 4 رای

برای این که کهن الگوی غالب شخصیتی خود را تشخیص دهید، پیشنهادمی شود به سوالات این آزمون پاسخ دهید. این آزمون از 64 سوال که مربوط به دوران کودکی، نوجوانی، کار، رابطه ی زناشویی، فرزندان، ویژگیهای بارز، اعتقاد زندگی و عواملی که باعث خوشحالی شما می شود، تشکیل شده است. پاسخ هر سوال را در خانه ای که در مقابل شمار هی سوال مربوطه در جدول پاسخ ها مشخص شده است وارد کنید. برای حصول اطمینان از نتیجه به دست آمده، اولین پاسخی را که بعد از خواندن هر سوال به نظرتان می رسد، بدون مکث و تامل، وارد کنید

رایگان!

تست کهن الگوی زنانگی

5.00 3 رای

برای این که کهن الگوی غالب شخصیتی خود را تشخیص دهید ، پیشنهاد می شود به سوالات این آزمون پاسخ دهید. تامل و مکث در پاسخگویی به سوالات، احتمال خطا در نتیجه گیری را بالا می برد. سوالی را بی جواب نگذارید، چون در نتیجه گیری ابهام ایجاد می شود. اطمینان حاصل کنید که پاسخ های شما به خصوصیات و شخصیت کنونی شما مربوط میشوند، نه ویژگیهایی که میخواهید در آینده به دست آورید یا آنچه فرد دیگری از شما می خواهد.

رایگان!

تست سفر قهرمانی (اکسل)

4.00 3 رای
با سرعتی که برای شما مناسب است کار کنید. معمولاً نخستین واکنش شما، بهترین شاخص شماست. هیچ کدام از عبارات را نا دیده نگیرید، زیرا با این کار ممکن است نتایج به دست آمده را بی اعتبار کنید. اگر شک دارید نزدیکترین حالت را انتخاب کنید و ادامه دهید. به هر سوال فقط یک عدد بین 1 تا 5 می توان نسبت داد.
رایگان!